Aktualności

 

 

Powstaje nowe samorządowe przedszkole

 

 

zdjęcea Bogusław Świerzowski, biuro prasowe UMK            Trwają ostatnie prace na budowie nowego samorządowego przedszkola. Maja się zakończyć do końca tego roku. Czterooddziałowa placówka powstaje przy alei Adolfa Dygasińskiego, obok XV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie. Inwestorem jest Gmina Miejska Kraków, a głównym wykonawcą Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych „Olexbud” z Kąt. Jednocześnie z pracami wykończeniowymi w budynku i jego otoczeniu, trwa remont ulicy i przyległych chodników.
            Przedszkole przy al. Dygasińskiego przyjmie 100 dzieci. Opróczczterech sal dla najmłodszych znajdą się w nim pokój nauczycielski, szatnie, kuchnia, jadalnia, toalety, pomieszczenia gospodarcze i techniczne. Łącznie powierzchnia użytkowa wyniesie 676,25 metrów kw., a całkowita – 944,6 metrów kw. Obok budynku powstanieplac zabaw z elementami małej architektury i parking. Całkowity koszt budowy przedszkola,w tym zagospodarowanie terenu (chodniki, droga dojazdowa, schody zewnętrzne, platforma dla niepełnosprawnych, mury oporowe) wyniesie5 402 941 zł.
            W ostatnich czterech latach dla przedszkolaków zbudowano cztery nowe placówki (przy ulicach Babińskiego 1, Dekerta 18, Kościuszkowców 6, Rydygiera 20),

 

Szkoła Podstawowa nr 43 Szkoła Podstawowa nr 43 Szkoła Podstawowa nr 43


 

Na jubileusz – odnowione budynki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących

 

zdjęcea Bogusław Świerzowski, biuro prasowe UMK            Zakończyły się prace termomodernizacyjne budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. Włodzimierza Dolańskiego przy ulicy Tynieckiej. Remont prowadzony był w dwóch etapach, a jego koszt wyniósł ponad 1 mln 700 tys. złotych.
W pierwszym etapie odnowiono internat Ośrodka. Termomodernizację przeprowadziła firma Zakład Ogólnobudowlany „MAL-BUD” Adam Konstanty z Gołkowic Górnych. Prace trwały blisko trzy miesiące i kosztowały 941 455,43 zł. Całość środków pochodziła z budżetu Krakowa.
Remont budynku samej szkoły realizowany był natomiast w ramach projektu „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV: „Regionalna polityka energetyczna. Działanie 4.3 - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Poddziałanie 4.3.1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT”. Kosztował 807 865,14, z czego 334 125,51 zł wyniosło dofinansowanie unijne, a 473739,63 zł to wkład własny Gminy Miejskiej Kraków.
W trakcie prac ocieplone zostały ściany zewnętrzne ponad gruntem, ściany piwniczne oraz położono nowe tynki. Ocieplono także stropodachy, wyremontowano i ocieplono część kominów. Wymienione zostały między innymi, będące w złym stanie drzwi i okna oraz parapety, rynny i rury spustowe. Wyremontowano schody zewnętrzne w budynku internatu, wymieniono opaskę wokoło budynku oraz odbudowano i dostosowano do obowiązujących przepisów instalację odgromową. W ramach remontu zamontowano także budki dla ptaków zgodnie z decyzją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie. Podobnie jak w przypadku internatu, wszystkie prace wykonał Zakład Ogólnobudowlany „MAL-BUD” Adam Konstanty.
W październiku Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. Włodzimierza Dolańskiego świętował jubileusz 70-lecia istnienia. Ośrodek powstał w 1948 roku. Wówczas uczęszczało do niego 15 uczniów, miał 3 klasy i grupy internatowe oraz 14 nauczycieli, wychowawców i pracowników administracyjno-gospodarczych. Dziś Ośrodek to Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, Szkoła Podstawowa nr 73 (jedyna w Małopolsce szkoła dla dzieci niewidomych i słabowidzących), trzy szkoły ponadpodstawowe:
Technikum Nr 26, dające szansę kształcenia w zawodach technik realizacji dźwięku, technik prac biurowych, technik tyfloinformatyk, technik architektury krajobrazu oraz technik masażysta; Branżowa Szkoła I stopnia Nr 33, kształcąca w zawodzie ogrodnik oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 5, do której przyjmowani są uczniowie z niepełnosprawnością złożoną. W skład zespołu wchodzą także Szkoła Policealna nr 19, XI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Szkoła Muzyczna I stopnia im. Majora Hieronima Henryka Baranowskiego.
Jak mówią pracownicy ośrodka, w ciągu tych siedemdziesięciu lat zmieniły się budynki, wyposażenie, formy pracy, programy nauczania, lecz cel pozostał ten sam - niezmienna wiara w możliwości uczniów oraz dzielenie się tą pewnością z wychowankami, aby motto patrona W. Dolańskiego ,,Nic o nas bez nas” stało się myślą przewodnią w ich dorosłym życiu, w dążeniu do samorealizacji, niezależności, integracji społecznej i szczęścia.

Szkoła Podstawowa nr 43 Szkoła Podstawowa nr 43 Szkoła Podstawowa nr 43


 

Umowa podpisana. Wkrótce rozpoczęcie budowy szkoły na os. Kliny

 

zdjęcea Bogusław Świerzowski, biuro prasowe UMK            To będzie największa inwestycja Gminy Miejskiej Kraków na Osiedlu Kliny. Beata Tracka–Samborska, dyrektor Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty i Paweł Chalecki, wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budowlanego DOMBUD S.A. z Katowic podpisali umowę na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Bartla. Inwestycja zostanie zrealizowana w trybie „zaprojektuj i buduj”, czyli wykonawca zajmie się zarówno przygotowaniem projektu, uzyskaniem pozwoleń, jak i jego wykonaniem. Prace rozpoczną się w przyszłym roku, a zakończą w październiku 2021. Projekt przygotowała firma Przemysław Czubaj Biuro Architektoniczne. Koszt inwestycji wyniesie 42 640 410 zł. Budowa w całości finansowana będzie ze środków Gminy Miejskiej Kraków.
            W pierwszej kolejności planowana jest budowa szkoły podstawowej dla ok. 600 uczniów. Znajdzie się w niej 24 sal lekcyjnych w tym m.in. pracownie biologiczna, chemiczna, fizyczna i informatyczna, sala gimnastyczna wraz z zapleczem, świetlica, biblioteka i czytelna.Obok powstaniewielofunkcyjne boisko sportowe, droga dojazdowa i chodniki. Powierzchnia użytkowa szkoły wyniesie 4910,35 m kw., a powierzchnia całkowita -6808,45  m kw. II etapem inwestycji będzie budowa przedszkola.
            Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na Osiedlu Kliny będzie kolejną inwestycją oświatową w tej części miasta sfinansowaną z budżetu Krakowa. W lutym 2017 roku przy ulicy Dr. Józefa Babińskiego rozpoczęło działalność sześcioodziałowe Samorządowe Przedszkole Nr 41. Inwestycja kosztowała prawie 5,5 mln zł.

 

Szkoła Podstawowa nr 43 Szkoła Podstawowa nr 43

 


 

Koniec remontu w VIII LO

 

zdjęcea Bogusław Świerzowski, biuro prasowe UMK           Zakończyła się termomodernizacja budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Wyspiańskiego przy ulicy Grzegórzeckiej 24 w Krakowie. Prace trwały od czerwca bieżącego roku, a obejmowały między innymi:
docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, gzymsów oraz pokrycie ich nowym tynkiem. Wymieniono część stolarki okiennej i drzwiowej, a także parapety, rynny, instalację odgromową oraz obróbki blacharskie.
           Wykonawcą robót była Firma Remontowo - Budowlana Franko Franciszek Poniedziałek z Krzęcin. Pieniądze na inwestycję pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata2014-2020z projektu „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków” - Oś priorytetowa IV: „Regionalna polityka energetyczna. Działanie 4.3: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Poddziałanie 4.3.1: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne”.
           Termomodernizacja VIII LO w Krakowie kosztowała 1 390 000,00 zł, z czego
577 733,07 zł pochodziło ze środków unijnych, a 812 266,93 zł wyniósł wkład własny Gminy Miejskiej Kraków.
           VIII Liceum Ogólnokształcące powstało w Krakowie 1955 roku (najpierw jako XI LO, a od 1959 do 1966 roku nosiło nazwę Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące nr 1). Początkowo mieściło się w budynku Szkoły Podstawowej nr 38 przy ulicy Żółkiewskiego, by w styczniu 1956 r. przenieść się do nowej siedziby przy ul. Grzegórzeckiej. Dziesięć lat później szkoła przyjęła obecna nazwę – VIII LO im. Stanisława Wyspiańskiego.
           Obecnie uczęszcza do niej ponad 900 uczniów. W 2018 roku VIII Liceum Ogólnokształcące imienia Stanisława Wyspiańskiego zdobyło Złotą Tarczę w rankingu miesięcznika edukacyjnego Perspektywy. 

Termomodernizacja Samorządowego Przedszkola „Pod Lipami”

 

zdjęcea Bogusław Świerzowski, biuro prasowe UMK           Z jednej strony Kraków buduje nowe samorządowe przedszkola lub nowe oddziały w już istniejących placówkach, z drugiej – remontuje starsze budynki, poprawiając tym samym warunki edukacji i zabaw dla dzieci. Właśnie zakończyły się prace w Samorządowym Przedszkolu nr 187 „Pod Lipami” na os. Piastów 48. Prowadzone były w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 - „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków” - Oś priorytetowa IV: „Regionalna polityka energetyczna. Działanie 4.3: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Poddziałanie 4.3.1: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne”.
           W trakcie remontu ocieplonom.in. ściany zewnętrzne, gzymsy, wymieniono stolarkę okienną w części podpiwniczonej, parapety, rynny, instalację odgromową. Budynek zyskał też nowy tynk. Wykonawcą robót była firma Marwent s.c. Szmidt Marian, Bomba Elwira z miejscowości Świerklaniec w województwie śląskim.
Całość prac kosztowała 637 423,49 zł, z czego 258 650,55 zł pochodziło ze środków unijnych, a 378 772,94 zł to wkład własny Gminy Miejskiej Kraków.
           Przedszkole „Pod Lipami”, położone w malowniczym zakątku Dzielnicy XV Mistrzejowice w bezpośrednim sąsiedztwie parku i terenów zielonych jest przedszkolem artystycznym, promującym sport i zdrowy styl życia. Powstało w 1986 roku. Obecnie uczęszcza do niego 173 dzieci. Termomodernizacja to nie jedyna inwestycja w Samorządowym Przedszkolu nr 187 w ostatnich latach. W październiku 2016 roku placówka wzbogaciła się o nowe boisko rekreacyjne. Boisko pokryte nawierzchnią poliuretanową kosztowało miasto ponad 176 tys. zł. Oprócz placu do gry, znajdują się na nim bieżnia i plac zabaw z huśtawkami, zjeżdżalnia i huśtawki.

 

Szkoła Podstawowa nr 43 Szkoła Podstawowa nr 43 Szkoła Podstawowa nr 43


 

Termomodernizacja budynku XII Liceum Ogólnokształcącego


zdjęcea Bogusław Świerzowski, biuro prasowe UMK           990 000,00 zł kosztowała termomodernizacja XII Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Norwida. 567 249,34 zł pochodziło ze środków unijnych, wkład własny Gminy Miejskiej Kraków wyniósł 422 750,66 zł.
           Inwestycja została sfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z projektu „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków” - Oś priorytetowa IV: „Regionalna polityka energetyczna. Działanie 4.3: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Poddziałanie 4.3.1: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne”.
           Prace w budynku na os. Kolorowym 29A trwały od kwietnia 2018 roku, a obejmowały między innymi:
- docieplenie ścian zewnętrznych i gzymsów oraz pokrycie ich nowym tynkiem,

- wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej,

- wymianę parapetów, rynien, instalacji odgromowej oraz obróbki blacharskiej, wynikającej z prac termomodernizacyjnych.
           Wykonawcą robót była Firma Remontowo-Budowlana Franko Franciszek Poniedziałek z Krzęcin.
           Liceum powstało w 1958 roku, kiedy przy Szkole Podstawowej nr 87 utworzono XV LO. Nazwę XII Liceum Ogólnokształcące szkoła przyjęła w 1964 roku, a dwa lata później przeprowadziła się do nowego budynku na Osiedlu Kolorowym.

Od 1996 roku patronem XII LO jest Cyprian Norwid. Obecnie do XII Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Norwida uczęszcza ponad 530 uczniów.

 

Szkoła Podstawowa nr 43 Szkoła Podstawowa nr 43 Szkoła Podstawowa nr 43


 

Rośliny kontra smog

            zdjęcea Bogusław Świerzowski, biuro prasowe UMKDo 208 krakowskich samorządowych szkół podstawowych, liceów i zespołów szkół trafią pyłochwytne rośliny pn. zielistka Sternberga, które pomogąoczyścić powietrze w pomieszczeniach, w których przebywają uczniowie. Jako pierwsze zielony prezent otrzymały dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 21 im. Władysława Jagiełły, mieszczącej sięprzy ul. Batalionu „Skała” AK oraz ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 im. T. Boya-Żeleńskiego przy ulicy Zdrowej. Przekazali je Pani Katarzyna Król, zastępca prezydenta Krakowa, dr n. med. Anna Prokop-Staszecka, przewodnicząca Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza Rady Miasta Krakowa, a jednocześnie dyr. Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, oraz Maciej Dadak, zastępca dyrektora Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.
           W akcji, która właśnie się rozpoczęła do szkół trafi 9500 roślin pochłaniających pył i zanieczyszczenia, w zamian produkując tlen.
          Powyższe działania są kontynuacją akcji „Rośliny kontra smog”, w ramach której w roku 2017 Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie kupiło 1023 zielistek Sternberga, które trafiły do 157 samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz 200 skrzydłokwiatów, które przekazano do Samorządowego Przedszkola nr 95 im. Kornela Makuszyńskiego na ul. Kościuszkowców.

 


Szkoła na osiedlu Złocień coraz bliżej

 zdjęcea Bogusław Świerzowski, biuro prasowe UMK            Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz ksiądz kanonik Bogdan Markiewicz, proboszcz Parafii Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie podpisali list intencyjny w sprawie zakupu należącej do Kościoła działki pod budowę szkoły na osiedlu Złocień.
Złocień to jedno z najszybciej rozwijających się krakowskich osiedli. W tej chwili mieszka tam 7 tysięcy osób, a liczba ta w ciągu najbliższych lat może wzrosnąć nawet do 25 tysięcy.
Jak czytamy w podpisanym liście intencyjnym: „Z uwagi na obowiązujące przepisy oświatowe, zmniejszenie liczebności oddziałów szkolnych i dążenie do nauki w systemie „jednozmianowym”, istnieje potrzeba budowy szkoły podstawowej w tym rejonie. Ze względu na brak terenów będących własnością Gminy Miejskiej Kraków, na których można byłoby zrealizować powyższe przedsięwzięcie, Miasto podjęło starania o pozyskanie w drodze zakupu lub zamiany działek umożliwiających realizację tej inwestycji. W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, że bezpośrednio z działką będącą własnością Gminy Miejskiej Kraków sąsiadują działki będące własnością Rzymskokatolickiej Parafii Narodzenia NMP w Krakowie–Bieżanowie”.
Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski wystąpił do arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego o wyrażenie zgody na sprzedaż części działki. „W odpowiedzi Metropolita wyraził troskę o rozwój szkolnictwa i jednocześnie wskazał, że decyzja o zbyciu nieruchomości należy do zarządcy dobra kościelnego, czyli parafii” – czytamy w liście intencyjnym.
Połączone działki, gminna i kościelna pozwolą na realizację inwestycji. W tej chwili wykonywany jest podział geodezyjny działek oraz szacowanie ich wartości. Po zakończeniu wyceny sprawa ma trafić do parafialnej rady ekonomicznej, którawystąpi z wnioskiem do kurii metropolitarnej o zgodę na zamianę i sprzedaż gruntu. Po przejściu wszystkich procedur, zarówno kościelnych jak i urzędowych, miasto i parafią podpiszą akt notarialny w sprawie kupna-sprzedaży nieruchomości. - Bieżanowie.

zdjęcie: Bogusław Świerzowski, biuro prasowe UMK


Nagrody dla „Eko-logicznych” przyznane!

1             Prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski wręczył dziś nagrody zwycięzcom konkursów, które odbyły się w ramach projektu edukacyjnego Miasta Krakowa „Eko-logiczni. Edukacja ekologiczna”. W pierwszym,„Eko-ludek – jesteśmy eko-ludkiem” uczestniczyły dzieci z krakowskich samorządowych przedszkoli, drugi skierowany był do uczniów szkół podstawowych, a oceniane w nim były prace zespołowe związanej z promocją działań proekologicznych. Uroczystość odbyła się w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa podczas seminarium, podsumowującego projekt.
            Od wielu lat Kraków zwraca szczególną uwagę na czystość powietrza, ale poprawa jego jakości nie zależy tylko od władz miasta, lecz także od państwa i gmin sąsiednich – powiedział prezydent Jacek Majchrowski do uczestników spotkania. – W tych wszystkich naszych działaniach, jak program wymiany palenisk węglowych czy zakupy ekologicznych autobusów, istotna jest edukacja mieszkańców, w tym najmłodszych. Dlatego tak ważne są ekologiczne ścieżki edukacyjne i projekty mówiące o tym problemie. Dają one możliwość nauki przez zabawę, ale to jest „zabawa na poważnie” – dodał prezydent, dziękując uczestnikom i ich opiekunom za udział w projekcie „Eko-logiczni”.
            Głównymi celami projektu „Eko-logiczni” są budowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska i racjonalne korzystanie z jego zasobów oraz promowanie działań dotyczących ochrony elementów ekosystemu, w tym powietrza w mieście. Uczestniczyło w nim 100 uczniów z 25 samorządowych szkół podstawowych oraz dzieci z 10 krakowskich przedszkoli.
            Łączna wartość projektu to 87 557,50 zł, w tym dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie  - 50 tys.Partnerem projektu był Zespół Szkół Chemicznych w Krakowie.

 

Szkoła Podstawowa nr 43 Szkoła Podstawowa nr 43 Szkoła Podstawowa nr 43

Szkoła Podstawowa nr 43 Szkoła Podstawowa nr 43 Szkoła Podstawowa nr 43


Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 43

1            Zakończyła się rozbudowa i remont jednej z najstarszych placówek oświatowych w Krakowie – Szkoły Podstawowej nr 43 przy ulicy Myślenickiej (Dzielnica X Swoszowice). W ostatnim etapie prac wymieniono instalację centralnego ogrzewania, zmodernizowano poddasze. Po adaptacji znalazły się tam trzy pomieszczenia do nauki wraz z zapleczem.
            Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej, do którejuczęszcza ponad 460 uczniów, powstała w 1882 roku. Początkowo jako jednoklasowa szkoła ludowadziałała w budynkach istniejącej wówczas w Swoszowicach kopalni siarki. Obiekt był wielokrotnie przebudowywany i modernizowany. Ostatni wielki remont przeprowadzono na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku i od tego czasy było tylko… ciaśniej.W 2014 roku zapadła więc decyzja o następnej, tym razem kompleksowej rozbudowie szkoły.2 czerwca 2015 roku, w 600-lecie lokacji Swoszowic prezydent Krakowa profesor Jacek Majchrowski z przewodniczącym Rady Miasta Bogusławem Kośmiderem podpisali akt erekcyjny i wmurowali kamień węgielny pod rozbudowę placówki.
            Jako pierwszy powstał nowy trzykondygnacyjny pawilon dydaktyczny o powierzchni użytkowej 741,10 metrów kwadratowych. Generalnym wykonawcą była Firma Budowlana„Elbud” Emil Kołodziej z Tarnowa. Prace trwały dwa lata. Budynek został oddany do użytku 5 września 2017 roku, a jego koszt wyniósł 2 866 412,49 zł.
W drugim etapie, któryzakończył się we wrześniu 2018 roku, adaptowano na sale lekcyjne poddasze w starej części budynku. Prace kosztowały 1 360 375,48 zł. Wykonawcą była krakowska firma G.K Instal Grzegorz Kurianowicz.
            W sumie w ciągu trzech lat Szkoła Podstawowanr 43 wzbogaciła się między innymi o osiem nowych sal lekcyjnych, aulę, świetlicę, bibliotekę i gabinet pomocy przedmedycznej. W trakcie rozbudowy rozebrana została niepotrzebna części szkoły, starebudynki zostały ocieplone, wymieniono dach, instalacje:wodno-kanalizacyjną, elektryczną, wentylacji mechanicznej i centralnego ogrzewania.Wymieniono także gazowy kocioł grzewczy c.o. na nowy o większej wydajności. Odnowione zostały klasy, a część z nich przebudowano, odnowiono także salę gimnastyczną oraz korytarze i toalety.
            Inwestycja wraz z częściowym zakupem wyposażenia (m.in. biurka, stoliki, krzesła, szafki, meble biblioteczne, tablice i tablice interaktywne, projektory, laptopy, zestawy głośników oraz wyposażenie łazienek i szatni) kosztowała 4 226 787,97 zł. Całość środków pochodziła z budżetu Gminy Miejskiej Kraków.

Szkoła Podstawowa nr 43 Szkoła Podstawowa nr 43 Szkoła Podstawowa nr 43


Cieplej, energooszczędnie, a przede wszystkim – bezpiecznie!

           Dwie duże inwestycje prowadzone były w tym roku w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 – termomodernizacja budynku przy alei Dygasińskiego 25 oraz dostosowanie szkoły do wymogów przeciwpożarowych. Prace trwały od kwietnia 2018 roku, a kosztowały w sumie ponad 730 tysięcy złotych.
            Termomodernizacja zakończyła się pod koniec maja. W trakcie prac między innymi docieplone zostały ściany zewnętrzne budynku, pokryto je nowym tynkiem, wymieniono parapety, rynny, instalację odgromową. Wykonawcą robót była Firma Remontowo-Budowlana „Franko” Franciszek Poniedziałek z Krzęcina. Pieniądze na inwestycję pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 z projektu „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków” - Oś priorytetowa IV: „Regionalna polityka energetyczna. Działanie 4.3: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Poddziałanie 4.3.1: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne”. Remont kosztował 263 085,00 zł, z czego 119 814,03 zł pochodziło ze środków unijnych, a 143 270,97 zł wyniósł wkład własny Gminy Miejskiej Kraków.
            Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 do wymogów przeciwpożarowych kosztowało natomiast 470 000 zł. Te prace również prowadziła Firma Remontowo-Budowlana „Franko”. Środki na ten cel pochodziły z zadania inwestycyjnego programowego nr MCOO/E1.43/15 „Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych. W trakcie prac wymieniono między innymi drzwi i okna na odporne na ogień, zmodernizowano instalację hydrantową (wraz z montażem zestawu hydroforowego), zamontowano instalację sygnalizacji alarmu przeciwpożarowego, przebudowano instalację gazową, zmodernizowano kotłownię, montując w niej zarazem podwójny systemem detekcji gazu.
            Początki Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 sięgają 1990 roku, kiedy powstała Szkoła Podstawowa Specjalna nr 150, działająca przy Dziennym Ośrodku Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych. Obie instytucje mieściły się w dawnym żłobku przy al. Dygasińskiego 25. Obecnie w skład Zespołu Szkół Specjalnych wchodzą: Przedszkole Specjalne nr 3, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 150 (z zespołem wczesnego wspomagania rozwoju oraz oddziałami gimnazjalnymi), Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 6.

Siedzibą Zespołu Szkół oraz przedszkola, zespołu wczesnego wspomagania i większości klas szkoły podstawowej jest budynek przy al. Dygasińskiego 25, natomiast Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, oddziały dotychczasowego gimnazjum oraz kilka najstarszych klas szkoły podstawowej mieszczą się przy ul. Dobczyckiej 20, zajmując jedno skrzydło budynku Szkoły Podstawowej nr 55. W sumie do placówek Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 uczęszcza około 100 dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat.
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego jak nowy

           Na początku 2018 roku szkoła otrzymała nowa halę sportową, a na początku nowego roku szkolnego – nową elewację. Zakończył się remont budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Grochowskiej 20. Prace trwały od kwietnia bieżącego roku. Obejmowały między innymi: docieplenie ścian zewnętrznych i pokrycie ich nowym tynkiem, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, odtworzenie gzymsów, docieplenie dachu budynku, łączącego budynek główny z halą sportową. W trakcie prac wymieniono również parapety, rynny oraz instalację odgromową.
            Wykonawcą robót był Zakład Remontowo-Budowlany Piotr Kapusta ze Stopnicy. Pieniądze na inwestycję pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata2014-2020 z projektu „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków” - Oś priorytetowa IV: „Regionalna polityka energetyczna. Działanie 4.3: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Poddziałanie 4.3.1: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
          Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego kosztowała 1 595 000,00 zł, z czego 535 723,21 zł pochodziło ze środków unijnych, a 1 059 276,79 zł wyniósł wkład własny Gminy Miejskiej Kraków.
            Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie istnieje od 1982 roku. Tworzyły go wówczas, działająca od 1955 roku Szkoła Podstawowa Nr 75, powołana w 1978 roku Szkoła Mistrzostwa Sportowego oraz Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego. Dziś w jego skład wchodzą Gimnazjum nr 8 Mistrzostwa Sportowego (będzie istnieć do końca roku szkolnego), Szkoła Podstawowa Nr 75 i Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego. Uczęszcza do niego blisko 630 uczniów.
            Zakończona właśnie termomodernizacja to nie jedyna inwestycja prowadzona przez Gminę Miejską Kraków w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego. W styczniu 2018 roku oddana została do użytku nowoczesna, wielofunkcyjna hala sportowa. Jej budowa trwała niecałe dwa lata, a koszt wyniósł ponad 14,5 mln zł. We wrześniu br. budynek został wyróżniony w kategorii budynków publicznych w konkursie Nagrody Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze współczesne realizacje architektoniczne w naszym województwie.

         

 


Koniec remontu w Szkole Podstawowej nr 21

            Nieco ponad dwa miesiące trwały prace związane z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 21 im. Władysława Jagiełły przy ul. Batalionu Skała AK (Dzielnica IV, Prądnik Biały). W tym czasie między innymi zostały docieplone i pokryte nowym tynkiem ściany zewnętrzne budynków, ocieplono stropy i wymieniono dachy nad budynkiem głównym szkoły i salą gimnastyczna, wymienione zostały okna piwniczne i część drzwi. Nowe są też rynny i instalacja odgromowa.
            Dokumentacja projektową remontu opracowała firma Goltech Usługi Inżynierskie Piotr Gola, a wykonawcą był Zakład Remontowo-Budowlany Piotr Biziorek z Krakowa. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 21 kosztowała
1 098 758,29 zł. Całość środków pochodziła z budżetu Gminy Miejskiej Kraków z programu „Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych”.
            Szkoła Podstawowa nr 21 im. Władysława Jagiełły istnieje od 1972 roku. Siedzibą szkoły zostałobiekt wybudowany przy ówczesnej ul. Stefana Wolasa, a jej rejon stanowiły ulice: Krowoderskich Zuchów, Stefana Wolasa (teraz - Batalionu Skała AK), Władysława Łokietka i Opolska. Obecnie doszła jeszcze ulica Rusznikarska i część ul. Józefa Wybickiego. Szkoła ma 21 oddziałów. Uczęszcza do niej 433 uczniów. Szkoła Podstawowa nr 21była dwukrotnie laureatem Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”, mającego promować bezpieczeństwo uczniów.
            W ramach programu rewitalizacji i modernizacji boisk przyszkolnych realizowanego przez Gminę Miejską Kraków, dwa lata temu szkoła wzbogaciła się o nowe, wielofunkcyjne boisko z bezpieczna poliuretanową powierzchnią oraz niezbędną infrastrukturą i oświetleniem.

         

 


„Gastronomik” nr 1 po termomodernizacji


            Zakończyła się termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1 im. mjr. H. Sucharskiego w Krakowie. Prace trwały od marca bieżącego roku, a obejmowały między innymi: docieplenie ścian zewnętrznych i pokrycie ich nowym tynkiem, odtworzenie gzymsów i obwiedni okienno–drzwiowych, wymianę parapetów, rynien oraz instalacji odgromowej.

            Wykonawcą robót była krakowska firma Łukasz Zdebski Global Serwis Group. Pieniądze na inwestycję pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata2014-2020 z projektu „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków” - Oś priorytetowa IV:
„Regionalna polityka energetyczna. Działanie 4.3: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Poddziałanie 4.3.1:
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne”.
            Termomodernizacja Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1 kosztowała
1 490 000,00 zł, z czego 884 081,27 zł pochodziło ze środków unijnych, a 605 918,73 zł wyniósłwkład własny Gminy Miejskiej Kraków.
            Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 im. mjr. H. Sucharskiego mieści się na osiedlu Złotej Jesieni 16. Początki placówki sięgają roku 1957, kiedy przy działającym na terenieNowej Huty Zespole Szkół Elektrycznych powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa Gospodarcza. Obecnie w skład „Gastronomika” wchodzą Branżowa Szkoła I stopnia nr 11, kształcąca w zawodach kucharz i cukiernik, oraz Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 10, które kształci w zawodach technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej, kelner. Łącznie uczęszcza tu blisko 600 uczniów.

            „Gastronomik” nr 1 został wyróżniony w konkursie „Małopolska Szkoła z Pasją”. W 2008 roku znalazł się w elitarnym gronie „Klubu Przodujących Szkół”. Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1uczestniczy w projektach: Erasmus+ (staże zagraniczne dla uczniów i nauczycieli) oraz„Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków” i „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno–gastronomicznej w Gminie Miejskiej Kraków”, których współrealizatorem jest Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.

 

         


Odbudowa Młodzieżowego Domu Kultury

            Jeszcze w tym roku dzieci powrócą do budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy al. 29 Listopada 102. Kończy się jego odbudowa po pożarze, który wybuchł w grudniu 2015 roku. Naruszona została wówczas konstrukcja budynku w obrębie I pietra, a korytarz na tym piętrze uległ spaleniu. Uszkodzone zostały również pomieszczenia na parterze, pierwszym i drugim piętrze,w tyminstalacja elektryczna. Przez długi czas nie można było rozpocząć odbudowy, ze względu na trwające postępowanie, mające wyjaśnić przyczyny pożaru.
Prace rozpoczęły się we wrześniu ubiegłego roku i objęły miedzy innymi: wymianę uszkodzonego przez pożar stropu żelbetowego nad I piętrem; wzmocnienie płyty stropowejnad parterem; wymianę części okien; przebudowę i odtworzenie ścianek działowych; uszczelnienie przewodów kominowych; wymianę stolarki drzwiowej; wymianę i uzupełnienie tynków, okładzin ceramicznych ścian, posadzek; wymianę instalacji elektrycznych i sanitarnych; montaż platformy dla niepełnosprawnych. W całym budynku wykonano zabezpieczenia przeciwpożarowe, klatki schodowej. Po odbudowie w budynku przy al. 29 Listopada 102 znajdzie się 13 sal, w tym informatyczna, baletowo-taneczna, teatralna, galeria oraz m.in. pokoje wykładowców, szatnia, toalety.
Wykonawcą robót jest brzeska firma JAWOR Usługi Remontowo-Budowlane. Planowany koszt odbudowy i dokończenia termomodernizacji wynosi 2 268 260,74 zł. Pieniądze pochodzą z programu Gminy Miejskiej Kraków „Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych” oraz z ubezpieczenia MDK.

            Młodzieżowy Dom Kultury na krakowskim Prądniku Czerwonym powstał w 1989 roku. Mieści się w dwóch budynkach przy al. 29 Listopada – 100 i 102. Ten drugi, gmach główny MDK, figuruje w miejskiej ewidencji zabytków. Zbudowany został na przełomie lat 20. i 30. ubiegłego stulecia, a mieściła się w nim Szkoła Powszechna. Z zajęć MDK korzysta ponad 1000 młodych ludzi – od przedszkolaków po licealistów – w sumie prowadzonych jest blisko 100 grup. Dodatkowo             Dom Kultury organizuje rocznie niemal 100 imprez, wystaw czy festynów, w których w tylko 2018 roku uczestniczyło kilka tysięcy osób. Z powodu odbudowy gmachu głównego, część zajęć odbywa się w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13 przy ulicy Kazimierza Odnowiciela.Nowy rok szkolny w odnowionych klasach i budynkach

W 260 samorządowych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych zaplanowano w tym roku większe lub mniejsze remonty. Wiele prac prowadzonych było w wakacje, by uczniowie mogli rozpocząć naukę w jeszcze lepszych warunkach. Najczęściej wykonywano remonty dachów, sal lekcyjnych i gimnastycznych, pracowni, korytarzy oraz instalacji elektrycznych czy sanitarnych. Wymieniane były także podłogi, okna oraz drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Do tej pory wydano na ten cel około 26 milionów złotych.

Ale to nie jedyne środki przeznaczone w tym roku przez Gminę Miejską Kraków na inwestycje programowe związane z infrastrukturą oświatową. Ogółem w budżecie zaplanowano ok. 129,18 mln zł, czego 84,15 mln zł w programie Oświata i Wychowanie, a 45,03 mln zł w programie Sport i Rekreacja. Z tego pierwszego programu finansowane są między innymi budowa przedszkoli i zespołów szkolno-przedszkolnych; rozbudowa i modernizacja szkół i placówek oświatowych; adaptacja pomieszczeń na cele dydaktyczne, termomodernizacja budynków oświatowych.

Najważniejsze inwestycje realizowane w tym roku przez Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie:

Budowa przedszkoli:

- Budowa 4-oddziałowego przedszkola przy al. Dygasińskiego (w br. zakończenie realizacji zadania, lata realizacji: 2017 – 2018),

- Adaptacja Szkoły Podstawowej nr 106 przy ul. Litewskiej 34 na potrzeby 4-oddziałowego przedszkola (zadanie w trakcie realizacji, lata realizacji: 2018 – 2019).

Termomodernizacja budynków oświatowych:

- Szkoła Podstawowa nr 21 przy ul. Batalionu „Skała” AK 12,

- Szkoła Podstawowa nr 41 przy ul. Jerzmanowskiego 6,

- Szkoła Podstawowa nr 92, os. Strusia 19,

- Szkoła Podstawowa nr 100, os. Albertyńskie 36,

- Szkoła Podstawowa nr 126, os. Tysiąclecia 57,

- Samorządowe Przedszkole nr 130 przy ul. Krowoderskich Zuchów 28,

- Samorządowe Przedszkole nr 176 przy ul. Aleksandry 15,

- Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących przy ul. Tyniecka 6,

- Szkoła Podstawowa nr 55 przy ul. Dobczyckiej 20,

- Młodzieżowy Dom Kultury, al. 29 Listopada 102 (odbudowa po pożarze, termomodernizacja oraz dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych i potrzeb osób niepełnosprawnych),

- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 przy ul. Wrony 115 (zakończono termomodernizację budynku szkoły, natomiast budynek przedszkola zostanie wykonany do końca listopada br.),

- Zespół Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Porzeczkowej 3 (opracowano dokumentację, jeszcze w br. planowane ocieplenie dachu sali gimnastycznej),

- Samorządowe Przedszkole nr 49 przy ul. Bieżanowskiej 40 (opracowano dokumentację),

- Samorządowe Przedszkole nr 44 przy ul. Żuławskiego 9 (opracowano dokumentację),

- Samorządowe Przedszkole nr 92, ul. Parkowa 14 (opracowano dokumentację),

- Szkoła Podstawowa nr 77, os. Złotego Wieku 36 (opracowano dokumentację).

Termomodernizacja budynków oświatowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych:

- Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1, os. Złotej Jesieni 16,

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących przy ul. Tyniecka 6,

- XII Liceum Ogólnokształcące (dawny ZSO nr 6), os. Kolorowe 29a,

- Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży przy ul. Wietora 13-15,

- Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Grochowskiej 20,

- Samorządowe Przedszkole nr 187, os. Piastów 48,

- VIII Liceum Ogólnokształcące przy ul. Grzegórzeckiej 24,

- Zespół Szkół Specjalnych nr 11, al. Dygasińskiego 25,

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 przy ul. Zamoyskiego 100,

- Zespół Szkół Budowlanych nr 1 przy ul. Szablowskiego 1.

Rozbudowa, adaptacja i modernizacja szkół i placówek oświatowych.

- Rozbudowa Szkoły Podstawowa nr 43 przy ul. Myślenickiej 112 (lata realizacji: 2014 – 2018),

- Rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 przy ul. Ptaszyckiego 9 (zadanie w trakcie realizacji, lata realizacji: 2015 – 2019),

- Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 11, al. Dygasińskiego 25 do przepisów przeciwpożarowych,

- Modernizacja budynku internatu przy ul. Ułanów 9 na potrzeby Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (w trakcie realizacji),

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 53 przy ul. Skośnej 8 (w trakcie realizacji, lata realizacji: 2016 – 2021),

- Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 przy ul. Czarnogórskiej 14 (w br. wykonywana jest aktualizacja dokumentacji projektowej, lata realizacji: 2009 – 2018),

- Modernizacja części przedszkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 53 przy ul. Stawowej 179 (w br. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę),

- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. I. Krasickiego 34,

- Przedszkole nr 104, os. Hutnicze 14 (wykonanie ogrodzenia. Zakończono ogrodzenie od strony ogrodu; od frontu wymagane było opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej, dlatego jego realizacja będzie w terminie późniejszym),

- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 50 przy ul. Katowickiej 28 ( w br. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę),

- Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23,

- Modernizacja schodów w Szkole Podstawowej nr 113 przy ul. Stachiewicza 33,

- Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 53 przy ul. Stawowej 179,

- Szkoła Podstawowa nr 4 przy ul. Smoleńsk 5-7 (zakończono przebudowę starej kotłowni na szatnię, trwa modernizacja kuchni),

- Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 113 przy ul. Stachiewicza 33,

- Modernizacja kuchni w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Mackiewicza 15,

- Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 142 przy ul. Drożyska 13 do przepisów przeciwpożarowych,

- Modernizacja sanitariatów w Samorządowym Przedszkolu nr 130 przy ul. Krowoderskich Zuchów 28,

- Modernizacja sali gimnastycznej w Samorządowym Przedszkolu nr 138 przy ul. Krowoderskich Zuchów 15a,

- Adaptacja pomieszczeń na cele dydaktyczne w Samorządowym Przedszkolu nr 176 przy ul. Aleksandry 15,

- Samorządowe Przedszkole nr 135 przy ul. Stępnia 1(opracowanie dokumentacji projektowej – w trakcie realizacji),

- Modernizacja Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży przy ul. Wietora 13/15,

- Adaptacja pomieszczeń poddasza na cele dydaktyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6 przy ul. Niecałej 8 (lata realizacji: 2017 – 2018),

- Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 (zmodernizowano instalację c.o. i c.w.u. oraz podłączono budynek do miejskiej sieci ciepłowniczej),

- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 39 przy ul. Jachowicza 5,

- Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Reymonta 18 (budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku Górskiego Ośrodka Szkolno-Wypoczynkowego „Pod Durbaszką”),

- Modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Krupniczej 42a,

- V Liceum Ogólnokształcące przy ul. Studenckiej 12 (adaptacja poddasza. W br. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę),

- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 przy ul. Konfederackiej 12,

- Adaptacja pomieszczeń po mieszkaniu służbowym na cele dydaktyczne w Samorządowym Przedszkolu nr 179 przy ul. Sanockiej 3,

- Modernizacja ogrzewania w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 przy ul. Topolowej 22,

- Modernizacja ogrzewania w Zespole Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Lubomirskiego 21,

- Szkoła Podstawowa nr 77, ul. Os. Złotego Wieku 36 - zakup i montaż platformy przyschodowej (planowane zakończenie 15 grudnia br.),

- Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 49 przy ul. Montwiłła – Mireckiego 29,

- Modernizacja kuchni w Samorządowym Przedszkolu nr 124 przy ul. Zwycięstwa 22,

- X Liceum Ogólnokształcące przy ul. Wróblewskiego 8 (budowa monitoringu wizyjnego),

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11, ul. Wilhelma "Wilka" Wyrwińskiego 1 (zakończono montaż platform przy schodowych),

Budowa zespołów szkolno-przedszkolnych:

- Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk (lata realizacji 2015 – 2021),

- Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Kliny (trwa postępowanie przetargowe na realizację zadania, lata realizacji: 2016 – 2021).


Nowa elewacja Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży

            Zakończyły się prace termomodernizacyjne zabytkowego, pochodzącego z lat trzydziestych ubiegłego wieku budynku Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie przy ulicy Hieronima Wietora. Trwały od kwietnia bieżącego roku. Remont obejmował między innymi: docieplenie ścian zewnętrznych i pokrycie ich w części nowym tynkiem, w części płytkami cegłopodobnymi, wymianę bram i okien (nowe nawiązują do pierwotnego wyglądu), odtworzenie gzymsów i obwiedni okienno–drzwiowych. W trakcie prac wymieniono również parapety, rynny, instalację odgromową, a nad głównym wejściem zainstalowano daszek ze szkła hartowanego.
            Wykonawcą robót była krakowska firma Łukasz Zdebski Global Serwis Group. Pieniądze na inwestycję pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata2014-2020z projektu „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków” - Oś priorytetowa IV: „Regionalna polityka energetyczna. Działanie 4.3: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Poddziałanie 4.3.1: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne”.
            Termomodernizacja Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży kosztowała 1 039 803,44 zł, z czego 338 149,61 zł pochodziło ze środków unijnych, a 701 653,83zł to wkład własny Gminy Miejskiej Kraków.
            To nie jedyna inwestycja prowadzona w ostatnich latach w budynku przy ulicy Wietora. W Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży zbudowana została także winda osobowa, a strych przebudowano i adoptowano na cele dydaktyczne. Na nowej kondygnacji są między innymi pokój nauczycielski oraz 5 sal, w tym baletowa i multimedialna. Prace trwały blisko cztery lata i zakończyły się na początku tego roku. Kosztowały ponad 5 mln 300 tys. zł. Inwestycja w całości została sfinansowana przez Gminę Miejską Kraków.

            Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży jest jedną z największych placówek wychowania pozaszkolnego dzieci i młodzieży w Krakowie. Działa na krakowskim Kazimierzu w trzech budynkach - przy ulicy H. Wietora 13/15 oraz przy ulicy Dietla 53.

 

         

 


 

Kraków, dn. 22.08.2018 r.

Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez sport i edukację

Szanowni Państwo, Przekazujemy w załączeniu Pismo Pani Katarzyny Król – Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa, dotyczące konferencji szkoleniowej pn. „Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez sport i edukację”.

Treść pisma - LINK

MCOO w Krakowie
________________________________________________________________________________________________________________

 

Trwa rozbudowa szkoły podstawowej nr 53


           
          

            Ponad 18.5 mln złotych przeznaczy w ciągu najbliższych czterech lat Gmina Miejska Kraków na rozbudowę Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 53 im. Generała J. H. Dąbrowskiego przy ulicy Skośnej. Prace już się rozpoczęły. Do końca tego roku mają być gotowe m.in. fundamenty i ściany nośne sali gimnastycznej wraz z zapleczem, podłączone instalacje gazowa, elektryczna i sanitarna. Zakończenie całość prac planowane jest na 2021 rok.
            Oprócz hali sportowej powstanie trzykondygnacyjny łącznik z budynkiem głównym szkoły, w którym znajdą się szatnie, biblioteka wraz z czytelnią, dwie świetlice, sale lekcyjne, pokoje nauczycielskie, toalety. W trakcie prac przebudowany zostanie wjazd od ul. Kobierzyńskiej oraz istniejąca wewnętrzna droga dojazdowa. Po rozbudowie powierzchnia użytkowa szkoły zwiększy się o niemal 2300 metrów kw.
            Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowlane Częstobud z Częstochowy. Koszt rozbudowy szkoły wraz dostawą i montażem pierwszego wyposażenia sali gimnastycznej oraz budową placu zabaw wyniesie 15 778 730 zł. Dodatkowe 2.5 mln złotych zostanie przeznaczonych na wyposażenie sal lekcyjnych, świetlic, biblioteki i czytelni.

            Szkoła przy ulicy Skośnej powstała pod koniec XIX wieku jako jednoklasowa, czterostopniowa szkoła ludowa. Po II wojnie światowej obiekt był kilkakrotnie rozbudowywany. Ostatni raz w 2010 roku, kiedy oddano do użytku nowe skrzydło. W ubiegłym roku szkolnym do Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 53 uczęszczało ponad 700 dzieci.

 

 Więcej miejsc, pomocy dydaktycznych, czyli zmieniamy krakowskie przedszkola

 

          Nowe oddziały dla 400 przedszkolaków, 24 placówek, poprawa warunków edukacji dla dzieci niepełnosprawnych, w tym zakup pomocy dydaktycznych – wszystko w ramach projektu „Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków”. Nowe oddziały powstają w 3 krakowskich przedszkolach:Samorządowym Przedszkolu nr 41 przy ulicy dr Józefa Babińskiego,Samorządowym Przedszkolu nr 95 im. K. Makuszyńskiego przy ulicy Kościuszkowców oraz Przedszkolu przy Szkole Podstawowej nr 157 przy ulicy Rydygiera. W 21 innych placówkach (przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych z oddziałami integracyjnymi) przeprowadzone zostaną prace związane z poprawą warunków edukacji i zabaw dla dzieci niepełnosprawnych. Miedzy innymi na placach zabawa pojawia się bezpieczne dla dzieci urządzenia i konstrukcje, nie tylko rozwijające u nich umiejętności ruchowe, ale zachęcające do odkrywania podczas zabawy tajemnic matematyki czy języka angielskiego. (…) Czytaj dalej

Kraków, dn. 29.06.2018 r.

Dotyczy:  Planowanie zadań i zakupów inwestycyjnych na rok 2019 i lata następne


Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Dyrektora Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie dotyczące planowanych zadań i zakupów inwestycyjnych na rok 2019 i lata następne.

W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Dyrektora Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie dotyczące planowanych zadań i zakupów inwestycyjnych na rok 2019 i lata następne.Kraków, dn. 22.06.2018 r.

 

Trwa nabór uczestników do projektu „Eko-logiczni”

          100 uczniów z 25 samorządowych szkół podstawowych i szkół z oddziałami gimnazjalnymi oraz około 250 dzieci z 10 krakowskich przedszkoli weźmie udział w projekcie edukacyjnym Miasta Krakowa "Eko-logiczni". Projekt, do którego nabór właśnie się rozpoczął, jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

          Głównymi celami projektu "Eko-logiczni" są budowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska i racjonalne korzystanie z jego zasobów oraz promowanie działań dotyczących ochrony elementów ekosystemu, w tym powietrza w mieście.

          Uczniowie, którzy wezmą udział w projekcie spędzą wrześniowe soboty w laboratoriach i warsztatach Zespołu Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie. Nauczyciele z tej placówki wprowadzą uczestników w świat badań i doświadczeń, służących działaniom proekologicznym. Natomiast na terenie Ekologicznej Spalarni Odpadów w Krakowie odbędą się zajęcia terenowe w formie ścieżki edukacyjnej, dotyczącej prawidłowej gospodarki odpadami, segregacji śmieci, skutków oddziaływania odpadów na naturalne środowisko.

          W październiku z kolei przedszkolaki wezmą udział w grach i zabawach przygotowanych specjalnie z myślą o nich przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Chemicznych.

          W ramach projektu "Eko-logiczni" odbędzie się też specjalny konkurs. Szczegółowe informacje oraz lista placówek, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie znajdują się na stronie internetowej:

http://www.krakow.pl/?dok_id=212347

 

         Wybrane szkoły mają czas na zgłoszenie uczniów do 6 września, przedszkola - do 21 września.

         Łączna wartość projektu to 87 557,50 zł, w tym dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie - 50 000 tys. zł.


 


Kraków, dn. 20.04.2018 r.


Dotyczy:  KOMPLEKSOWA OBSŁUGA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY


W związku z przystąpieniem do prac związanych z opracowaniem i przygotowaniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mającego wyłonić przedmiot zewnętrzny, który w latach 2019-2020 będzie realizował kompleksową obsługę w zakresie BHP samorządowych jednostek oświatowych Gminy Miejskiej Kraków, Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie zwraca się z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska dotyczącego objęcia Państwa jednostek kompleksową obsługą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy realizowaną przez firmę zewnętrzną wyłonioną w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony) w wyżej wymienionym zakresie.".


Dotychczasowa praktyka potwierdza, iż jest to korzystna i oszczędna forma realizacji zadań z zakresu BHP, która obejmuje: szkolenia wstępne i okresowe, sporządzanie protokołów powypadkowych (uczniowie, pracownicy pedagogiczni, pracownicy administracji i obsługi), sporządzanie kart wypadku w drodze do pracy lub z pracy (pracownicy pedagogiczni, pracownicy administracji i obsługi), przeglądy BHP, analiza stanu BHP, doradztwo w zakresie BHP, weryfikacja oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy w jednostce oświatowej.

W załączeniu przekazujemy Państwu stosowne formularze w celu ich wypełnienia:

Prosimy o przesłanie w formie papierowej wypełnionych przez Państwa formularzy do Sekcji BHP Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty (Dziennik Podawczy we właściwym Rejonie Obsługi) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2018 r.


Z poważaniem
Beata Tracka – Samborska
Dyrektor MCOO w Krakowie


Kraków, dn. 12.02.2018 r.


Dotyczy: wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych w placówkach oświatowych obsługiwanych przez Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie dzielnice I do XVIII.  


Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie informuje, że po przeprowadzeniu procedur przetargowych wyłonieni zostali wykonawcy na świadczenie usług  "Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych w placówkach oświatowych obsługiwanych przez Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie dla dzielnic I do XVIII w 2018r".


  1. Dla Dzielnic I do VII usługi te świadczyć będzie wykonawca: „PAKO” Eugeniusz Milko ul. Siewna Nr 4, 58-573 PIECHOWICE prowadzący działalność pod nazwą: „PAKO” Eugeniusz Milko (adres zakładu: jak wyżej).
  2. Dla Dzielnic VIII do XIII usługi te świadczyć będzie wykonawca: Zakład Elektroinstalacyjny Ryszard Adamczyk 34-114 Brzeźnica, Tłuczeń 184 (adres zakładu: jak wyżej).
  3. Dla Dzielnic XIV do XVIII usługi te świadczyć będzie wykonawca: Usługi Remontowo Budowlane Zbigniew Olszowski Gołkowice Górne 32, 33-388 Gołkowice (adres zakładu: jak wyżej).

Pracownicy w/wym. firmy posiadają upoważnienia do wykonywania pomiarów elektrycznych w placówkach oświatowych obsługiwanych przez Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie w dzielnicach I do XVIII w 2018r  

‑ wykonawca ma obowiązek wykonania pomiarów w poszczególnych placówkach w terminach ważności aktualnych pomiarów.

Przedmiotowe usługi będą finansowane z budżetu Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.


Uwaga:

W pomieszczeniach kuchennych i ich zapleczach przekazanych „Ajentowi” nie będą wykonywane pomiary elektryczne przez w/wym. firmę. „Ajent” ma obowiązek zlecenia wykonania pomiarów elektrycznych na własny koszt i dostarczenia protokołów do placówki w terminach ważności aktualnych pomiarów


Z-ca Dyrektora MCOO w Krakowie
Zbigniew Mazur


Szanowni Państwo

Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XC/2369/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2017 r. zmieniającą Uchwałę Rady Miast Krakowa Nr LVIII/1232/16 w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz zmiany statutu Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 14 grudnia 2017 r. pod poz. 8849, z dniem 1 stycznia 2018 r. zmienia się nazwa jednostki na:
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

Pozostałe dane adresowe oraz określające jednostkę jako stronę - podmiot praw i obowiązków, zachowują swą ważność.

Z poważaniem
Beata Tracka – Samborska
Dyrektor ZEO w Krakowie---> 

>>>>>